Савет родитеља

Савет родитеља Гимназије чине по један представник родитеља ученика сваког одељења. 

 

План рада Савета родитеља

Савет родитеља:

предлаже представнике родитеља деце, односно ученика у орган управљања,

предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно- васпитног рада,

учествује у поступку предлагања изборних предмета,

разматра намену коришћење средстава остварених радом ученичке задруге, од проширене делатности школе, од донације и средстава родитеља,

разматра услове рада установе,

даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно програме наставе у природи и разматра извештај о њиховом остваривању,

разматра и друга питања утврђена статутом.

Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује органу управљања, директору и стручним органима школе. Начин избора савета родитеља уређује се Статутом гимназије, а рад Пословником савета.

Чланови Савета родитеља у школској 2016/17. години

Представници савета родитеља су изабрани на првом родитељском састанку.

Списак чланова Савета родитеља Гимназије „Светозар Марковић”

Разред

Име и презиме родитеља

Име одељењског старешине

I1

Габријела Димитријевић

Aгота Цикора

I2

Рената Србљанин

Драгана Бошковић-Томић

I3

Тања Мито

Лидија Трмчић

I4

Стеван Продановић

Александра Поповић

I5

Лидија Анђелковић

Данка Вучковић

I6

Предраг Станојчић

Тереза Перишић Гашпар

I7

Јасна Мијајловић

Драгана Меденица

I8

Светимир Цукић

Олга Каменковић

I9

Биљана Могић Макарић

Катарина Глувић

II1

Ева Кираљ

Едит Ковач-Шмит

II2

Татјана Ристановић

Драгица Илић-Николић

II3

Вера Зорић

Љубица Дејановић

II4

Марија Ђорђевић

Ивана Љубовић

II5

Јелена Вејин

Клара Велишек

II6

Татјана Вулић

Ксенија Новевски

II7

Биљана Лазански

Александар Крстић

II8

Наташа Будић

Соња Бјелогрлић

II9

Дмитар Таталовић

Дејан Ћебић

III1

Илдико Банчи

Ото Чолак

III2

Дејана Медић, представник родитеља у ШО

Тамара Деспотовић Ћурчић

III3

Саша Михић

Љиљана Унковић

III4

Јасна Мастиловић

Сандра Томашевић

III5

Весна Лудошки

Милена Маричић

III6

Милорад Вељовић

Јелена Радосављевић

III7

Далиборка Ракић

Маја Дринчић

III8

Смиљка Шушак

Ибоја Чепреги

III9

Нада Бранковић

Катарина Врећа

IV1

Мелинда Копас

Анико Фехер

IV2

Јадранка Блажић

Милена Лилић Беара

IV3

Сања Станковић

Татјана Божовић

IV4

Паулина Трбић

Оља Коцкаревић

IV5

Тања Шипка

Бранка Букарица

IV6

Слађана Зуковић

Софија Шево

IV7

Владимир Миљевић

Љиљана Арађански Рајков

IV8

Оливера Радојичић

Катарина Зељковић

IV9

Душанка Ђокић

Зорица Николетић

 

Јелена Гостојић Пајовић,
секретар
гимназије