РАСПОРЕД РАДА ПЕДАГОГА И ПСИХОЛОГА

Драгана Бајатовић, педагог

Љиљана Арађански Рајков, психолог

Тереза Перишић Гашпар, психолог


-први и трећи разред преподне; други и четврти послеподне-


понедељак

уторак

среда

четвртак

петак

13.30-19.30

Драгана Бајатовић

7.30-13.30

Љиљана Арађански

7.30-13.30

Драгана Бајатовић

07.30-13.30 Драгана Бајатовић

07.30-13.30 Љиљана Арађански

13.30-19.30

Љиљана Арађански

13.30-19.30

Драгана Бајатовић

10.00-16.00

Љиљана Арађански

13.30-19.30 Љиљана Арађански

10.00-16.00 Драгана Бајатовић

 

 

13.30-17.00

Тереза Перишић

 

 


-други и четврти разред преподне, први и трећи послеподне-


понедељак

уторак

среда

четвртак

петак

07.30-13.30

Љиљана Арађански

7.30-13.30

Љиљана Арађански

7.30-13.30

Драгана Бајатовић

07.30-13.30 Драгана Бајатовић

07.30-13.30 Драгана Бајатовић

13.30-19.30

Драгана Бајатовић

13.30-19.30

Драгана Бајатовић

10.00-16.00

Љиљана Арађански

13.30-19.30 Љиљана Арађански

13.30-19.30 Љиљана Арађански

 

 

16.00-19.30

Тереза Перишић