ПОСЕТА МЕТЕОРОЛОШКОЈ СТАНИЦИ - УЧЕНИЦИ II6, II8 И II9 И ПРОФ. МИРЈАНА РОНЧЕВИЋ