План рада Ученичког парламента

План рада Ученичког парламента

Формално конституисана ученичка организација у гимназији „Светозар Марковић“ је Ученички парламент. Чине га по два представника ученика из сваког одељења, укупно 72. Ученички парламент је конституисан 2004. године. Радом Ученичког парламента координирају директор Татјана Вукадиновић и Јована Јоцић, психолог у сарадњи са председником УП Јованом Ђорђићем, учеником IV5 и члановима УП.

 

СЕПТЕМБАР:

·     

Израда Годишњег плана рада УП разредима,

·     

Избор представника одељења у сарадњи са одељенским старешинама

·     

Упућивање  чланова у Пословник о раду

·      Избор председника УП

ОКТОБАР:

·     

Израда план сарадње са Гимназијом „Франц Прешерн“ из Крања

·     

Конституисање органа и одбора ученичког парламента

·     

Формирање волонтерског тима школе

 

НОВЕМБАР:

·     

Заједничка седница са ученицима из Гимназије „Франц Прешерн“ из Крања

·     

Активан однос на побољшању услова за ученике

·     

План унапређења доприноса УП на пољу интеркултуралности – оснаживање ангажмана представника мађарских одељења

 

ДЕЦЕМБАР:

·     

Обележавање значајних датума у календару људских права

·     

Допринос парламента у предновогодишњим манифестацијам: јачање сарадње са ученицима који похађају одељења на мађарском језику

·     

Евалуација полугодишњег рада УП

 

ЈАНУАР:

·     

Подршка у обележавању Дана Светог Саве – Школска слава

·     

Наставак сарање са Тимом за превенцију ризичних облика понашања ученика: вршњачки едукатори у посети парламенту

·     

Припреме за дочек деце из Словеније

ФЕБРУАР:

·     

Ојачавање срадње парламета са школским секцијама

·     

Посета градским манифестацијама  Организовање хуманитарне акције

·     

Активна подела послова и задузења у организацији посете делегације из Словеније

 

МАРТ:

·     

Припрема за презентовање парламента у оквиру Дана школе и Дана отворених врата

·     

Реализација плана и распореда послова у оквиру школских манифестација

·     

Повезивање УП са ученичким институцијама других школа

·     

Сарадња са школим Тимовима

АПРИЛ:

·     

Трибина Тима за превенцију ризичних облика понашања уз подршку Ученичког парламента

·     

Хуманитарне фондације у гостима код УП

·     

Посета УП Скупштини града Новог Сада

·     

Седница на отвореном простору на некој од посебних локација града

МАЈ:

·     

Oсмишљавање испраћаја матураната од стране Ученичког парламента

·     

Фотографисање чланова парламента

ЈУН:

·     

Свечана завршна седница са уручивањем захвалница заслужним члановима УП

·     

 

Напомена: У току школске године дозвољене су измене у раду Ученичког парламента на иницијативу чланова или запослених у школи у циљу сврсисходнијег деловања УП у школи и широј друштвеној заједници.

 

Лука Радосављевић IV2, председник УП

 

Јована Јоцић, психолог

Координатор рада УП