Неопходна документа за упис у Гимназију "Светозар Марковић" у школској 2018/2019

Учесници конкурса подносе школи следећа документа: 

1) Пријаву за упис formular_upis_2018.docx 

2) Уверење о положеном завршном испиту и оригинално сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању, односно, оригинално сведочанство о завршеној основној школи ( сведочанство VI,VII и VIII разреда )

3) Извод из матичне књиге рођених (може бити старији од шест месеци).

Упис је предвиђен 9 и 10. јула 2018. године у термину од 8 до 15 часова, у школској библиотеци.

УЧЕНИЦИ ЋЕ У ПРВОМ РАЗРЕДУ ИМАТИ МОГУЋНОСТ ДА ПОХАЂАЈУ СЛЕДЕЋА ЧЕТИРИ ИЗБОРНА ПРОГРАМА:

1. ЈЕЗИК, МЕДИЈИ И КУЛТУРА

2. ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

3. УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН

4. ПРИМЕЊЕНЕ НАУКЕ

Презентација изборних програма ће се, у складу са присутним бројем ученика на упису, одржавати у зборници.


Прилог: