Музичка и ликовна култура

 

Предаедник Стручног већа: Маја Дринчић

 

Чланови Стручног већа:

  1. Драгица Радовановић
  2. Лила Сенти
  3. Маја Дринчић
  4. Ева Видец