Математике

 Председник Стручног већа: Сандра Томашевић

 

Чланови Стручног већа:

  1. Ацкета Вишња     
  2. Данијел Балог
  3. Трмчић Лидија                         
  4. Унковић Љиљана            
  5. Дејановић Љубица       
  6. Ћебић Дејан  
  7. Зорана Митровић Варга
  8. Сандра Томашевић
  9. Биљана Мориц
  10. Анита Стојановић

 

     

 

   Настава математике у Гимназији "Светозар Марковић" се одвија по програму за гимназије општег смера са   четири часа недељно у сва четири разреда. У настави се користе модерна визуелно-техничка средства, интерактивне( смарт) табле и видео бимови. Све учионице су опремљене рачунарима, неопходном литературом, макетама и паноима. Настава се одвија у учионицама бр.7, 9 и 19.

 

  Поред редовне наставе математике, у гимназији се одржавају и часови осталих облика образовно-васпитног рада из тог предмета: допунска, додатна и припремна настава, чији термини одржавања су организовани у договору са предметним професорима.

  Традиционално, сваке године, стручно веће математике у сарадњи са Друштвом математичара Србије, организује такмичење "Кенгур без границаˇ. Са прошлогодишњег такмичења, посебно смо поносни на освојено 3. место ученика наше гимназије, Радована Туровића. Поред поменутог, ученици наше школе постижу значајне резултате и на осталим редовним такмичењима из области математике.

 

 

 

     Тимови ученика и професора математике сваке године успешно представљају нашу гимназију на Сајму образовања. О квалитету наставе математике у нашој школи говоре и бројне посете математичким радионицама и презентацијама професора на Дан отворених врата. У прилог квалитету  свакако можемо додати значајан број бивших ученика који су се определили за студије математике, као и податак да су два члана стручног већа математике похађала Гимназију "Светозар Марковић".