За чистије и зеленије школе у Војводини

 

Гимназија "Светозар Марковић" пријавила се за учешће

у реализацији програма под називом:

„ЗА ЧИСТИЈЕ И ЗЕЛЕНИЈЕ ШКОЛЕ У ВОЈВОДИНИ“

за школску 2017/2018. годину

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај и Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова у сарадњи са RECAN – фондом за рециклажу лименки и Покретом горана Војводине, упућују Јавни позив за учешће у реализацији програма „За чистије и зеленије школе у Војводини“ за школску 2017/2018. годину, с циљем подизања свести и личне одговорности за бригу о животној средини, као и подстицању активности које ће допринети неговању и очувању чистијег и зеленијег амбијента у предшколским установама, основним и средњим школама и локалним срединама.

Овај Програм треба да допринесе да деца буду препозната као кључни чинилац промена и снага будућности у области животне средине и одживог развоја.

Програм „ЗА ЧИСТИЈЕ И ЗЕЛЕНИЈЕ ШКОЛЕ У ВОЈВОДИНИ“ треба да допринесе:

  •  развијању активних метода учења/ наставе у циљу охрабривања и подстицања ученика на критички начин мишљења и реаговања на активности везане за деградацију животне средине, како би располагали знањима, вештинама и одрживим навикама неопходним за позитивне промене у животној средини,
  •  развијању тимског рада, такмичарског духа, комуникативности, поштујући интерактивну и кооперативну компоненту у раду, у циљу упознавања елемената животне средине и њихове примене у пракси,
  •  развијање, усвајање и преношење модела одговорног понашања и бриге о непосредној животној средини,
  • унапређењу сазнања деце о енергетској ефикасности,

Република Србија

Аутономна покрајина Војводина

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице,

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине,

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај

Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова

у сарадњи са

RECAN – фондом за рециклажу лименки

и

Покретом горана Војводине

 

  •  укључивању у непосредни истраживачки рад, како би ученици разумели међусобне односе и зависност у природи и повезаност свих елемената животне средине,
  •  развијању сарадње са локалним срединама и препознавању локално важних проблема у животној средини, како би се спречила њена даља деградација на локалном нивоу (месним заједницама, комуналним предузећима и удружењима и др.),
  •  промовисању одговорног понашања и бриге о животној средини – „Мисли глобално, делуј локално“.

Посебна пажња ће бити усмерена на вредновање активности, које ће установе остварити у сарадњи са локалним срединама (месним заједницама, комуналним предузећима и удружењима и др.) на заједнички одабраним местима (околина школе, улице, тргови, шеталишта, паркови и сл) и на новим, иновативним активностима и садржајима који доприносе формалним и неформалним облицима образовања и васпитања деце, ученика, просветних радника, родитеља и шире друштвене заједнице у области животне средине као значајне карике у одрживом развоју и развоју друштва у будућноти

 

 

Дигитализацијом у 19 век

Ибоја Чепеги и Еколошка секција

24.10.2017.

Од 17 часова

 

Посета Ботаничкој башти и Зоолошком врту

Ибоја Чепреги и Еколошка секција

4.11.2017.


 

 

 

 

 

Посета Институту за ратарство и повртарство

Јелена Давидовић и Еколошка секција

10.11.2017.

 

 

 

  

Фестивал науке

Ибоја Чепреги, Јелена Давидовић и Еколошка секција

15.12.2017.

 

Трибина у Гимназији "Свака лименка се рачуна"

Ибоја Чепреги, Ружица Петровић, Сандра Антић и ученици 9.2.2018.Новосадско пролеће Сандра Антић, ученици I1, II7 I IV6

21.03.2018.

 11-14ч

У оквиру овог пројекта посетили смо округли сто: "Практичне метеоде за реализацију еколошких програмау образовним установама".