Ванредни ученици

Испити се реализују у парним месецима током школске године, док се испити пријављују у првој недељи непарног месеца. Пријава садржи: име и презиме, предмете који се полажу, назнаку рока и контакт.

Жиро рачун: 840-1599666-11

позив на број 2017