Библиотечка секција

 

Библиотечка секција Млади библиотекари 

Библиотека није само место где се искључиво позајмљује обавезна лектира или књиге намењене читању у слободном времену, већ је и активан чинилац у процесу образовања и васпитања ученика у гимназији.
Да би библиотека још више била активни чинилац у животу и раду њених корисника оформљена је и библиотечка секција Млади библиотекари.  Кроз секцију ученици поред едукације из области библиотекарства и библиотечке делатности уједно попуњавају своје време креативним активностима, дружењем и забавом. Ова секција је почела са радом школске 2010/2011. године, под менторством Сандре Антић, проф. српске књижевности и језика, и по струци библиотекара.

Циљеви рада ове секције су:

- стварање активне школске библиотеке као инфо-центра,
           развијање љубави према књизи, популарисање књиге и читања,
            - стицање основних знања о раду библиотеке,
            - задовољење образовних, културних и читалачких потреба,
            - обогаћивање знања ученика,
             - подстицање креативности и уређивање простора библиотеке.

Чланови секције промовишу књиге и читање, сређују књижни фонд, унапређују квалитет услуга, прате потребе корисника, представљају нова издања домаћих и страних аутора, израђују пано културних дешавања, приређују изложбе, обележавају јубилеје, учествују у креативним радионицама, сарађују са другим секцијама...

Данас секција Млади библиотекари броји укупно 11 чланова: Кристина Иванчевић III8, Миона Тешановић III8, Јелена Билић III7, Лана Лазански III7, Милана Миловац III3, Анастасија Ћорац III3, Анђела Крупљанин III5, Јелена Илић III5 и Даница Зец III5, Ива Ковачић I3, Ивана Прњић I3. Број чланова је у сталном порасту.

Ако сте и ви љубитељи књиге, читања, библиотеке, креативних активности, учења и забаве, придружите нам се! 


 

                          

                                  


Креативна радионица – израда букмаркера на Дан отворених врата 2011.


                          

 

Активности библиотечке секције у школској 2012/2013. години

 

Изложба: Историја писма

 

 

Изложба: Свети Сава – живот и дело

 


Израда паноа: Свети Сава (1175-1236)Изложба – 1. фебруар  Дан града Новог Сада

 

Креативна радионица - израда паноа Светина гимназија под липом и ми поводом обележавања 50 година Гимназије "Светозар Марковић"


Oдлазак на промоцију књиге Школски примери Слободана Торњанског

 

Поставка изложбе „1700 година хришћанства, Милански едикт“

 


 

 

Учешће секције у трбини „1700 година хришћанства, Милански едикт“ у виду презентације на дату тему

  

Активности библиотечке секције у школској 2013/2014. години

 

СЕПТЕМБАР 

Поставка изложбе поводом обележавања јубилеја – 120 година од рођења Милоша Црњанског

 

ДЕЦЕМБАР 

Изложба: Јубилеј – 200 година од рођења Петра II Петровића Његоша

                

Анкетирање ученика Гимназије преко Ученичког парламента 

(анкетирано укупно 51 ученик)

АНКЕТА

 

Aнкета БИБЛИОТЕЧКЕ СЕКЦИЈЕ „Млади библиотекари“

 

Какве књиге недостају у фонду школске библиотеке? (из којих области)

 

 

 

Библиотекар Сандра Антић,

  проф. српског језика и књижевности

 

Учешће у секције у емисији РТВ Кад зазвони 

ЈАНУАР 

Савиндан – Изложба: Свети Сава у песмама и легендама


 

ФЕБРУАР 

Посета изложби слика новосадске уметнице Селене Табаковић

АПРИЛ

Дан отворених врата 

Креативна радионица – израда маски у сусрет Позорју

 

МАЈ

Припрема материјала за Позорјe

 

              

Израда паноа фотографија „Школско позорје 1994-2014“ 

 

Израда мапе Позорја „20 година Школског позорја“ 

 


Активности библиотечке секције у школској 2014/2015. години


Септембар

Одлазак чаланова секције на Фестивал уличних свирача 2014

 

Изложба "200 година од Вукове Пјесмарице и Писменице и 150 година од смрти Вука Стефановића Караџића

Октобар

Одлазак на књижевно вече - промоција књиге Илије Туцића, "Мале војвођанске приче" 

Новембар

Изложба: Јубилеј - 100 година од смрти Јована Скерлића

 

Децембар

Уређење фонда, припрема за ревизију

Јануар

Изложба поводом Савиндана: Свети Сава - фреске и иконе (уз самосталне радове ученика)

Фебруар

- ПРИПРЕМА ФОНДА ЗА РЕВИЗИЈУ

Март

Креативна радионица поводом Дана отворених врата: израда паноа Данило Киш 80 година од рођења

Април

- УРЕЂЕЊЕ ФОНДА БИБЛИОТЕКЕ

Мај

-  учешће у организацији 21. Школског позорја (припрема гласачких листића, дељење програма, флајера, лепљење плаката, дочек гостију)

Јун

- сумирање оствареног у школској 2014/2015. год., утисци, коментари, предлози за будуће активности

Чланице секције Млади библиотекари – Сара Костић и Тамара Ђуркић ученице IIIразреда учествовале су током школске године у обуци за вршњачке едукаторе у оквиру Мреже инклиузивног образовања.

 

Активности библиотечке секције у школској 2015/2016. години

Септембар:

-одлазак на Фестивал уличних свирача

-припрема и поставка изложбе: 180 година Првог књажевско-српског театра Јоакима Вујића

 Новембар:

- припрема и поставка изложбе 100 година од смрти Надежде Петровић (1873-1915)

ЈАНУАР: 

Поставка ауторских радова (песме и ликовни радови) чланица секције на тему "Свети Сава"

  

 

На снимању РТВ-а за емисију "Читам, дакле постојим!" - 28. јануар 2016.

 

Отварање Читалачког клуба секције "Млади библиотекари", тема првог сусрета Љубавни роман по избору - 26. фебруар 2016.

Други сусрет Читалачког клуба поводом Светског дана поезије -

Вече поезије домаћих и страних писаца (читање поезије на српском, енглеском, мађарском и руском језику ) - 21. март 2016.

Креативна радионица поводом Дана отворених врата у Гимназији - израда паноа 400 година од смрти Вилијама Шекспира - 14. април 2016. 

Мај:

- учешће у организацији 22. Школског позорја (припрема гласачких листића, дељење програма, флајера, лепљење плаката, дочек гостију)

Јун:

Изложба: 400 година од смрти Мигела де Сервантеса

 

Активности библиотечке секције у школској 2016/2017. години

Септембар:

- Изложба: 175 ГОДИНА ОД РОЂЕЊА ЛАЗЕ КОСТИЋА (1841-1910)

Сусрет Читалачког клуба секције Млади библиотекари - Вече ауторских радова ученика

28.9.2016.

У школској библиотеци је 28.9.2016. одржано књижевно вече - сусрет Читлачког клуба секције Млади библиотекари где су актери били чланови секције који пишу поезију или прозу, али и остали ученици у Гимназији који се баве писањем. Ученици који су читали своје радове - Урош Пашић III9, Јелена Билић II7, Кристина Иванчевић II8 и Марко Марић I5 допринели су посебном и угодном расположењу и атмосфери на радост и задовољство присутне публике. Гошће су биле професорке српског језика и књижевности - Нада Галић (професорка у пензији) и Милена Маричић. Публика је изнела своје утиске и коментарисала радове наших младих стваралаца, а све укупно био је прави естетски доживљај. Модератор програма била је професорка Сандра Антић.

Захваљујемо се свима на подршци и гостовању. 

 

Читалачки клуб секције Млади библиотекари

Сандра Антић, библиотекарка

 

 

 

 

Октобар:

- Изложба: 145 ГОДИНА ОД РОЂЕЊА ЈОВАНА ДУЧИЋА (1871-1943)

 

ДЕЦЕМБАР

Књижевно вече: Милош Зубац, СИГИРНОСТ ВАТРЕ ,12.12.2016.