Крстић Александар's blog

18 Oct

Primenjena etika

Neki problemi primenjene etike 

Uvod

Serbian
18 Oct

Retorika

РЕТОРИКА ИЗМЕЂУ ПОЕТИКЕ И ФИЛОЗОФИЈЕ

 

          (од грч. retoreuo =  држати говор, говорити;  hresis =  говорити;

            retorike tehne = говорничко умеће )

Serbian