KÖNYVTÁR

 

Az iskolai könyvtár, mint az oktatói-nevelői munka és információs központ helye, zártkörű: csak az iskola tanárai és diákjai számára elérhető. Az alap feladatai a következők:

 
 1. a könyvek beszerzése
 2. a könyvek katalogizálása
 3. a könyvek használata a tanulók, a tanárok és az iskola szakszolgálata részéről
 4. az önálló tanulás serkentése
 5. a tanulók felkészítése a tanultak gyakorlati alkalmazására
 6. fejleszteni a tanulók könyv iránti vonzalmát
 7. lehetővé tenni a tanárok szakmai továbbképzését
 
Az előrelátott időszakban a tervezett tevékenységek közé tartozik  a felhasználókkal való közvetlen kapcsolat, a könyvek és a könyvtári állomány rendszerezése, a más könyvtárakkal való együttműködés, leginkább az újvidéki Központi Könyvtárral, és a könyv népszerűsítése. 
 
A tervezett tevékenységek közül előnyt élveznek:
 
 1. a könyvek rendszerezése és a számítógépes katalogizálása az ETO (Egyetemes Tizedes Osztályzás) rendszer szerint (e-katalógus) 
 2. új könyvek beszerzése az iskola igényei és lehetőségei szerint, a szakaktívák az iskolai vezetés és a kiadóházak segítségével
 3. a könyvek fizikai feldolgozása (pecsételése, a katalógus cédulák kidolgozása és az elavult szignatúraszámok felújítása a fedőlapon)
 4. a leltárkönyvek vezetése
 5. szakmai találkozókon és továbbképzéseken való részvétel az iskolaév folyamán
 
Az iskolakönyvtár népszerűsítésének keretein belül a következő tevékenységeket láttuk elő:
 • irodalmi estek szervezése (könyvbemutatók) 
 • irodalmi tribűnök szervezése
 • kiállítások szervezése
 • szakköri munka (Ifjú könyvtárosok)
 • kreatív műhelyek szervezése a tanulók részére
 • a tanulók értesítése a hirdetőtáblán keresztül az aktuális kulturális eseményekről, valamint a pályázatokról
 
(ford. Kiss Tamás II1)