Iskolatörténet

 

A gimnázium története

 

Az Újvidéki Svetozar Marković Gimnázium már évtizedek óta működik. Napjainkban iskolánk a városközpont egyik legmeghatározóbb épületében található, ami 1895 óta folyamatosan iskolaként szolgál. 50 éve létezik ezen a néven a gimnázium, mely a Jovan Jovanović Zmaj Gimnáziummal együtt alakult a férfi- és a női újvidéki gimnáziumból. Ezeknek a gimnáziumoknak a gyökere a pravoszláv újvidéki gimnázium volt, ahova 1811-ben írták be az első tanulókat

1963-ban újraszervezték a Svetozar Markovic Gimnáziumot. A Moša Pijade Gimnáziumból három másodikos és két harmadikos osztályt, míg a Jovan Jovanović Zmaj Gimnáziumból  négy másodikos és három harmadikos osztályt helyeztek át. Hivatalosan  1963 július 27-én kezdett dolgozni, viszont az első tanítási nap október 1-je volt. Az akkori székhelye az iskolának a Néphősök utca 7.  Abban az időben ott  elektrotechnikai középiskola működött, ma pedig közgazdasági középiskola. Kétféle irányzaton folyt az oktatás a társadalmi és nyelvi valamint a természettudományi és matematikai szakon.

1972- ben az igazgatóság megtalálta a megoldást, és a Svetozar Marković Gimnázium mai helyére költözött – Njegoš utca 22. – egy építészettörténeti jelentőségű épületbe. Ennek a történelmi stílusban emelt épületnek szabályos félkör alaprajza van, és azon objektumok közé tartozik, amelyek fontosak, és kihagyhatatlanok Újvidék kultúrtörténetének tanulmányozásához.

A múlt század kilencvenes éveinek kezdetén az iskolát hivatalosan Svetozar Marković Általános Gimnáziumként jegyezték be. Az 1990/91-es tanévben általános irányzatú tagozatot alakítottak, bár emellett egy természettudományi-matematikai tagozat is nyílt. Ezt azonban az 1994/95-ös tanévben hivatalosan megszűntették, és azóta a gimnázium minden tagozata általános szakirányú.

Az újra bejegyzés után az iskola nagyon hamar bizonyította hírnevének jogosságát, mely Újvidékre és az egész országra kiterjed. 1992-ben a nagyszámú jelentkező miatt a gimnázium épületén újabb munkálatokat végeztek: hozzáépítettek még egy emeletet, a produktivitás és az iskola tanulóinak létszámának növelése érdekében. Az ezt követő időszakban a gimnáziumnak egyedülálló alkalma nyílt, hogy a negyedik újvidéki gimnázium megalapításának kezdeményezője legyen. Ez 1999-ben történt meg és Újvidék legfiatalabb gimnáziuma ma Laza Kostić nevét viseli. A 2000/01-es tanévben a zsabljai Október 22-e középiskolában gimnáziumunknak még egy tagozata nyílt

 

A gimnázium ma

A Svetozar Marković Gimnázium kétnyelvű, a tanítás szerbül és magyarul folyik. Az alapkoncepció célja, mint nevelési-oktatási intézményben, hogy:

  • kialakuljon egy sokoldalú személyiség,
  • néhány alapvető érték, amelyek közé tartozik az iskolában a diákok és a tanárok közötti kapcsolat,
  • más hagyományok
  •  és  a régiónkban élő etnikai közösségek tiszteletben tartása.

A gimnáziumban már a kezdetektől fogva ápolták a tudományos diszciplínákat, külön figyelmet szenteltek a zene- és képzőművészetnek, és a sportszellemre is odafigyeltek a diákoknál.

Az oktatás négy évig tart. Iskolánknak jelenleg 1110 tanulója van, akik 36 tagozatba vannak beosztva. A tanítás 32 tagozatban szerbül folyik, míg 4 tagozatban magyarul. A tanítást két váltásba osztják be, az egyik az elsősöket és a harmadikosokat, a másik pedig a másodikosokat és a negyedikeseket öleli fel. Az iskolában kötelező az angol nyelv tanulása, a második nyelvet pedig a következő négy közül választhatják a tanulók: német, orosz, francia és spanyol. A tanítás délelőtt 7:30-tól, délután pedig 13:30-tól veszi kezdetét. Az iskolában sok figyelmet fordítanak a tehetséges diákokra, a tanításon és iskolán kívüli aktivitásokra, ápolják a sportszellemet, és a tanárok évről évre újabb tanítási módszerrel dolgoznak.

Gimnáziumunk újságírói szakcsoportja követi az összes iskolai aktivitást: az Аteljе 188 drámai szakkört, a francia nyelvű drámai szekciót, irodalmi szakkört szerb és magyar nyelven, a kórust és a retorikai szekciót stb.

Már hagyományosan évek óta a gimnázium rendezi meg a Vajdasági középiskolák színházi fesztiválját Školsko pozorje címen. Ez az esemény mellett iskolánk a házigazdája a szónoki versenynek is. Iskolánkban tartják a Genius tartományi versenyt magyar nyelven és a Kenguru matematikaversenyt. Folyamatosan szervezünk sporteseményeket a jelenlegi és a régi diákokkal, filmmaratont, előadásokat és fórumokat, humanitárius akciókat, mint a véradás és a fogyatékkal élő gyerekek látogatása és a számukra készített szórakoztató programok megtartása, támogatások gyűjtése a rászorulóknak. Ezek az aktivitások az iskola mindennapi tevékenységéhez tartoznak. Az év folyamán rendezünk különböző tantárgyakból házi versenyeket is. Rendszeresen részt veszünk az Oktatási vásáron, 2010 óta tavasszal megtartjuk az Otvorena vrata – Nyílt ajtók elnevezésű rendezvényt az általános iskolák tanulóinak, hogy megismerkedjenek az iskola értékeivel és jelentőségével.

A gimnázium a maga 1100 tanulójával és 80 tanárával a legnagyobb gimnázium Dél-Bácska területén. A tantermek modern felszereléssel rendelkeznek, a könyvtárban több mint 20000 könyv található, és az olvasóteremben 10 internettel felszerelt számítógép helyezkedik el. 

Nemzetközi kapcsolatok

Fennállásának több mint negyven éve alatt az iskola jó kapcsolatot épített ki a többi újvidéki iskolával, valamint a tartomány és a köztársaság más iskoláival is.

Gimnáziumunk igen élénk tevékenységet folytat a nemzetközi együttműködés terén is, lévén, hogy évek óta együttműködik a budapesti szerb gimnáziummal. 2005 óta az Interreg projektum részeseként egy másik ország határ menti iskolájával társegyezményt írt alá, melynek értelmében együttműködésre került sor az iskolán kívüli tevékenységek területén. Ennek értelmébe gimnáziumunk a kisteleki Árpád Fejedelem iskolával írt alá egyezményt. Iskolánk több éve együttműködik a pécsi Lévai Klára gimnáziummal is.

A Svetozar Marković Gimnázium tanulói már több éve részt vesznek és rendszeresen megszerzik az első három helyezés egyikét az ausztriai Grazban megtartandó Perplex nevezetű nemzetközi német versenyen.

A tekintély, amellyel intézményünk ma rendelkezik 1963- óta folyamatosan épült és ebben részt vettek a tanulók és az évek során itt dolgozó tanárok is. A legérdemlegesebbek mégis az iskola élén álló igazgatók voltak. A megalakulásától napjainkig nyolc igazgatója volt az iskolának: Svetozar Grujić (1963–1964) szerbhorvát tanár, Milan Vranić (1964–1971) történelem tanár, Bogdan Vlajković (1972–1978) földrajz tanár, Branislav Čeranić (1972–1978) matematika tanár, Dušanka Sivački (1983–1990) történelem tanárnő, Radomir Marović (1990–2001), matematika tanár, Olga Krstić-Šešelja (2001–2006) fizika tanár és 2006 szeptembere óta Tatjana Vukadinović, okleveles filozófia tanár. 

Az iskola missziója

A gimnázium, mint oktatási intézmény elkötelezte magát a sokoldalúság, valamint a szellemi és a testi fejlődés közötti harmónia iránt. Ugyanakkor a hátrányos helyzetű és kisebbséget képező embercsoportok felkarolását is szívügyének tekinti, és ennek jegyében dolgozta ki az inklúzió indexét is. Ennek jegyében iskolánk szisztematikusan felkarol minden diákot, és nagy jelentőséget tulajdonít a szülőkkel való együttműködésnek – ezt megerősítendő indítottuk be a Szülők iskolája elnevezésű projektumunkat.

(fordították: Kiss Tamás II1, Major Kristóf II1, Korom Igor II1, Horváth Evelin III1, Pásztor Kicsi Gergely IV1)