INKLUZÍV OKTATÁS

 

Az oktatásról és nevelésről szóló alaptörvénnyel, amely 2009.09.11- én lépett életbe megteremtődött az inkluzív oktatás gyakorlatának jogi alapja, vagyis az olyan oktatásé, amely a gyermekek és a gyermek szükségleteit tartja elsősorban szem előtt. Az oktatásról és nevelésről szóló alaptörvény több újítást vezet be, az igazságosabb iratkozási törvényt, a hátrányos megkülönböztetés tilalmát, a fogyatékkal vagy fejlődési rendellenességgel élő, valamint egyébb veszélyeztetett csoportba tartozó gyermekek oktatáshoz való jogának növelését illetően.

A jelentős változások egyike az egyéni oktatási terv meghozatala volt, mely biztosítja a gyermekkel való külön foglalkozást. A Fejlesztéssegítő Bizottság felmérése szerint (miáltal megszűnik a gyermekek kategorizációja), továbbá pedagógiai asszisztens alkalmazásával a gyermekek és tanárok munkáját megkönnyítendő, azon intézmények finanszírozását kiemelten kezelik, melyekben támogatják a gyermekek bekapcsolását az oktatási rendszerbe.

A Svetozar Marković Gimnáziumban 2004/2005–ben alakult meg az inkluzív oktatói csoport. A csoport munkája kezdetben egyéni kezdeményezéseken alapult, a törvény még nem támogatta és szabályozta.

A 2010. januárjában iskolánk tanulójának, Milorad Pejić-nek (aki születésétől fogva vak)átadott Szent Száva-díj rámutatott arra, hogy iskolánk inkluzív oktatáshoz való hozzáállása megfelel a tanulók igényeinek és hozzájárul a kérdés megértéséhez.

Az inkluzív oktatási csoport tagjai:

 1. Tatjana Vukadinović, igazgató
 2. Ljiljana Arađanski-Rajkov, pszichológus
 3. Dragana Bajatović, pedagógus
 4. Dobrila Jelovac, osztályfőnök
 5. Tamara Despotović Ćurčić, osztályfőnök
 6. Nada Hložan Šljapić, osztályfőnök
 7. Ivana Novaković, osztályfőnök
 8. Dubica Dejanović, osztályfőnök
 9. Sandra Marković, angoltanár
 10. Milan Matović, hitoktató
 11. Irena Miodragović, történelemtanár

Az inkluzív oktatási csoport tagjai az igazgató, a szakmunkatársak, a szaktanárok, valamint azoknak az osztályoknak az osztályfőnökei, melyekben fogyatékkal vagy fejlődési rendellenességgel élő gyermekek, roma gyermekek, elmaradott környezetből származó gyermekek, valamint kitelepített és hátrányos szociális helyzetben lévő gyermekek vannak.

Az oktatás és nevelés minőségét értékelő belgrádi intézet bekapcsolta iskolánkat az ,,Uptreba Indeksa za inkluziju u samovrednovanju i u vrednovanju rada škole“ (2009. szeptember) nevű projektumba.

 

Munkaterv

Szeptember:       

 • – A jelen helyzet felmérése
 • -A 2011/12-es évre szóló munkaterv kidolgozása
 • -Az osztálytanácsok gyűlései (osztályok, melyekben olyan gyermekek vannak, akik bekapcsolódtak az inklúziós folyamatokba)

 

 

 

Október:        

 • – jelentés a különleges igényű gyermekek részvételéről a nevelési intézményekben (az iskola vezetősége)
 • -Az inklúzióról szóló tájékoztatás támogatása

 

December:      

 • – Útmutatás az egyéni támogatási terv elkészítéséhez
 • -Javaslatok az iskola fejlesztési tervének elkészítéséhez
 • -Felmérés az inkluzivitásról az iskola inkluzív fejlesztésének útmutatója alapján
 • -A gyermekek eredményei

 

 

 

Március:          

 • – Az iskola fejlesztési terve részleteinek kidolgozása, valamint ezek végrehajtása
 • -Az osztálytanácsok gyűlése
 • -Az egyéni támogatási terv alapján készült tananyag elsajátításának mértéke

 

 

Június:                         

 • – Az egyéni oktatásba bekapcsolódó tanulók eredményeinek ismertetése az Iskolaszék, a Szülők Tanácsa és a Diákparlament előtt.
 • -Javaslatok az inkluzív oktatási csoport tagjai 2012/13-as tervének elkészítéséhez

 

Dragana Bajatović, az inkluzív oktatás koordinátora

 

(ford. Čekić Teodóra II1)